Bu da son #teknoloji #inelik #Terzinin olmasa olmaz yardımc…